FOTO: Cena Arkadie již popatnácté!

27.4.2015 Daniel Mareš 0

Již popatnácté byla udělena Cena Arkadie. Ta je od roku 2000 každoročně udílena tomu, kdo v daném roce nejvýrazněji podpořil tuto obecně prospěšnou společnost, největšího nestátního poskytovatele

1 2 3 4 9